Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘ต้น ไทร’ Category

ต้น ไทร

ต้น ไทร
ต้น ไทร. ชื่อพื้นเมือง: จาเรย ไทร ไทรกระเบื้อง ไทรย้อย. ลักษณะทั่วไป: ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร ไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง …
http://www.saunmitpranee.com/catalog.php?category=41 – แคช – ใกล้เคียง
ไทรย้อยใบแหลม – วิกิพีเดีย

**********************************************************************************************************

เว็บขายไม้ล้อม

เว็บขายต้นไม้ใหญ่ และไม้เล็ก ไม้ต่างๆนานาพรรณ ไว้สำหรับแต่งบ้าน. คลิ๊กที่ลิงค์เพื่อเข้าดูรายละเอียดต้นไม้ได้ครับ : http://sujittrapunmai.wordpress.com/

 

*****************************************************************
ต้นไทรไทรเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ลำต้นมีความสูงประมาณ 10-20 เมตร ลำต้นตรงแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มทึบ บางชนิดก็เป็นพุ่มโปร่ง …
th.wikipedia.org/wiki/ไทรย้อยใบแหลม – แคช
[PDF]
BANYAN ต้น ไทร
รูปแบบไฟล์: PDF/Adobe Acrobat – มุมมองด่วน
ไปยังถิ่นกํา เนิดของต้น ไทรตามพื้นที่ต่า งๆ ในหลายประเทศ ในระหว่า งการเดินทาง เขาได้ … เรียกพันธุ์ไม้นี้ว่า Banyan ในขณะที่ต้น ไทรในแอฟริกา และ …
http://www.banyan-project.de/katalog/tafel1-bangkok.pdf – ใกล้เคียง
สถานที่สำหรับ ต้น ไทร ใกล้ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ร้านอาหารบ้านต้นไทร
– หน้าสถานที่
maps.google.co.th – ต. ประตูชัย, 189/49 หมู่ 8, Phra Nakhon Si Ayutthaya – 035-323969
บ้านต้นไทร
– หน้าสถานที่
maps.google.co.th – ประตูชัย, Phra Nakhon Si Ayutthaya
ผลการค้นหาเพิ่มเติมในบริเวณ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ?
รูปภาพสำหรับ ต้น ไทร
– รายงานรูปภาพ
ไทร,ไทรย้อย,ต้นไทร,ไทรประดับ,
ไทรย้อย. ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ตระกูล ถิ่นกำเนิด. Weeping fig … ไทยย้อยมีอยู่หลายชนิด มีทั้งใบกลมและใบยาวรี โดยทั่วไปใบของไทรย้อยจะยาวประมาณ …
http://www.maipradabonline.com/maipradabex/chiyoy.htm – แคช – ใกล้เคียง
ไม้ต้น-ไทรย้อย | ThaiGoodView.com Knowledge for Thai Student
14 ธ.ค. 2010 … ชื่ออื่น: จาเรย (เขมร), ไทร (นครศรีธรรมราช), ไทรกระเบื้อง (ประจวบคีรีขันธ์) วงศ์: MORACEAE. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ไม้ต้น สูง 5 – 15 ม. …
http://www.thaigoodview.com/node/86357 – แคช
BIOLOGY – ต้นไทร
ต้น ไทร. ชื่อพื้นเมือง: จาเรย ไทร ไทรกระเบื้อง ไทรย้อย. ลักษณะทั่วไป: ไม้ต้นขนาดกลาง สูงถึง 20 เมตร ไม่ผลัดใบเรือนยอดทรงกลมแผ่กว้าง …
http://www.neutron.rmutphysics.com/biology/index.php?option… – แคช
ต้น ไทร | Facebook
ต้น ไทร is on Facebook. Join Facebook to connect with ต้น ไทร and others you may know.
th-th.facebook.com/people/ต้น-ไทร/100002196810997 – แคช
พจนานุกรม แปลภาษา แปลภาษาอังกฤษ [ต้นไทร] # แปลความหมาย [ต้นไทร]
N. banyan tree def:[ชื่อไม้ต้นวงศ์ Moraceae มีหลายชนิด มีรากห้อยย้อยลงมาจากกิ่งก้าน] syn:{ไทร} sample:[ต้นไทรแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปเป็นระยะกว่าห้าสิบเมตร] …
th.w3dictionary.org/index.php?q=ต้นไทร – แคช – ใกล้เคียง
วิธีเล่นไทรบัลวอรส์ – เริ่มต้นในเกมที่ดำเนินไปแล้ว
เราจะแสดงให้เห็นว่า มีอะไรที่แตกต่างไปจากการเริ่มเล่นตั้งแต่ต้นเกมบ้าง: อย่าทำผิดพลาดด้วยการรีบผลิตขุนนาง …
th3.tribalwars.asia/help2.php?article=late_start – แคช
เม้ง สมพร ช่วยอารีย์ – มิสเตอร์ช่วย – ต้นไทร สายใยโกทูโนว์ ตอน 2 …
10 ต.ค. 2007 … หวังว่าทุกท่านคงสบายกันดีนะครับผม ได้มีโอกาสเขียนบทความ ต้นไทร สายใยโกทูโนว์ ไว้ในเรื่องความเป็นโกทูโนว์จนมาเป็นร่มไทรงาม โกทูโนว์ …

Advertisements

Read Full Post »